[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเมินผลและติดตามแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ
ข้อมูลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
https://web.facebook.com/pg/sangkhoLGM/photos/?tab=album&album_id=3057705780910167
วันปิยมหาราช 2562
https://www.facebook.com/pg/sangkhoLGM/photos/?tab=album&album_id=1926880977325992
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
https://www.facebook.com/pg/sangkhoLGM/photos/?tab=album&album_id=1845933438754080
งานสืบสานประเพณีของดีภูพาน ประจำปี 2560
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
 
 

 
  ip ของคุณ คือ 3.235.74.184
ออนไลน์
1 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้
32 ip
 ผู้เข้าชมเมื่อวาน
72 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้
3320 ip
 ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
2453 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้
8419 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด
114708 ip
เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557

 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  


 
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสร้างค้อ
     การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสร้างค้อ
[ เข้าชม/Comment 41/0 ]
กฎบัตรการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลสร้างค้อ
     การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลสร้างค้อ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประก
[ เข้าชม/Comment 138/0 ]
ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์และช่องทางการับรู้ข้อมูลข่าวสาร
     ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์และช่องทางการับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีประมาณ 2561
[ เข้าชม/Comment 105/0 ]
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
     การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
[ เข้าชม/Comment 228/0 ]
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
[ เข้าชม/Comment 205/0 ]
รายงานสถิติเรี่องร้องเรียนการทุจริต
     รายงานสถิติเรี่องร้องเรียนการทุจริต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสร้างค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[ เข้าชม/Comment 156/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ต.ค.๒๕๖๐-มี.ค.๒๕๖๑
รายงานสถิติการให้บริการ ประชาชนผู้มาติดต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแคน หมู่ที่ 11 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ของเทศบาลตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


โรงเรียนสอนขายของออนไลน์ 0819775530 หลักสูตรปฏิบัตืตัวต่อตัวแบบจับมือทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอน (อ่าน 36 / ตอบ 1 )
คะแนนผลการประเมินLPA 2561 (อ่าน 94 / ตอบ 0 )
ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 2561 (อ่าน 83 / ตอบ 0 )
ผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 2561 (อ่าน 80 / ตอบ 0 )
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุน 2561 (อ่าน 95 / ตอบ 0 )
การใช้จ่ายเงินสะสม 2561 (อ่าน 101 / ตอบ 0 )
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 2561 (อ่าน 80 / ตอบ 0 )
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร 2561 (อ่าน 88 / ตอบ 0 )
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ปี 2561 (อ่าน 70 / ตอบ 0 )
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ปี 2561 (อ่าน 89 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายบุญเถิง สายสุรีย์
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ


นายเจริญ รัตนวรรณนุกูล
ปลัดเทศบาลตำบลสร้างค้อ


 
 • ระบบบริหารงานบุคคล Online
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ

 • << มีนาคม 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
  http://www.bangkokidea.com/rss/news.php?fbclid=IwAR1D6fxGqpwUDm_IC4Xulqmo8jCDvN9aAfv3gh6ou4ckZxfnIKsLZ98jluI
  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  https://www.facebook.com/sangkhoLGM/
  Facebook เทศบาลตำบลสร้างค้อ
  http://sangkho.go.th/UserFiles/files/คู่มือสำหรับประชาชนสร้างค้อ.pdf
  คู่มือสำหรับประชาชนตำบลสร้างค้อ
  http://www.sknhospital.go.th
  โรงพยาบาลสกลนคร
  http://www.sakonnakhon.go.th
  จังหวัดสกลนคร

  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์