[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน

 
 • ระบบบริหารงานบุคคล Online
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 •   ip ของคุณ คือ 3.214.224.224
  ออนไลน์
  2 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  38 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  84 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1492 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  2646 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  4138 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  110427 ip
  เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557
    

    

  15 / มี.ค. / 2560 : แผนงานโครงการ
  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
  14 / มี.ค. / 2560 : แผนงานโครงการ
  การใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 เพิ่มเติมฉบับที่ 1
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 1
  14 / มี.ค. / 2560 : แผนงานโครงการ
  การใช้แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
  13 / ก.ย. / 2559 : แผนงานโครงการ
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  14 / มิ.ย. / 2559 : แผนงานโครงการ
  ยาเสพติดให้โทษ
  ยาเสพติดให้โทษเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามเพื่อขจัดให้หมดสิ้นไป ปัจจุบันรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
  10 / มิ.ย. / 2559 : แผนงานโครงการ
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
  22 / มี.ค. / 2559 : แผนงานโครงการ
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 แบบ ผด.3
  6 / ม.ค. / 2559 : แผนงานโครงการ
  กำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร
  กำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร
  6 / ม.ค. / 2559 : แผนงานโครงการ
  ประกาศราคาปานกลางของที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
  ประกาศราคาปานกลางของที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่
  8 / มิ.ย. / 2558 : แผนงานโครงการ
  ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน 10 ประเทศ
  ดอกไม้ (Flower) นอกจากจะเป็นตัวแทนของความสวยงามและความสดชื่นแล้ว ดอกไม้ยังถูกนำมาเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของประเทศต่างๆทั่วโลก สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนของเราก็เช่นเดียวกัน ทุกประเทศมีดอกไม้ประจําชาติด้วยเหมือนกัน โดยที่ดอกไม้แต่ละชนิดแสดงถึงความเป็นมา วิ
  8 / มิ.ย. / 2558 : แผนงานโครงการ
  การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
  หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556
  8 / มิ.ย. / 2558 : แผนงานโครงการ
  ความหมายของภัยต่าง ๆ
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความหมายของ สาธารณภัยไว้ว่า หมายถึง ภัยหรืออันตราย ที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งอื่น ๆ อย่างรุนแรง
  9 / ธ.ค. / 2556 : แผนงานโครงการ
  ประกาศใช้แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
  ประกาศใช้แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
  9 / ธ.ค. / 2556 : อื่นๆ
  กระเพาะอาหารอักเสบ
  โรคกระเพาะอาหารอักเสบ เกิดจาก..กล้ามเนื้อตามแนวกระดูกสันหลังตึง การไหลเวียนถูกปิดกั้น ทำให้สัญญาณประสาทซิมพาเธติคบกพร่อง
  5 / พ.ย. / 2556 : อื่นๆ
  ปวดข้อ
  ตามธรรมดาเมื่อมีอาการปวดข้อ คนเราก็สนใจดูแลเฉพาะแต่ตรงข้อ หรืออย่างมากก็บอกว่า กล้ามเนื้อตรงบริเวณข้อไม่แข็งแรง จึงพยายามบริหารกล้ามเนื้อตรงข้อนั้นให้แข็งแรง
  4 / พ.ย. / 2556 : อื่นๆ
  ภูมิแพ้ และหอบหืด
  ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้จะมีอาการน้ำมูกไหลไม่หยุด ทั้งนี้เพราะระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเธติคที่ทำหน้าที่ควบคุมการหยุดหลั่งน้ำมูก

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
  << 1 2 >>


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์