ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าเหล่า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง
เทศบาลตำบลสร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ลงนามถวายพระพร   เข้าสู่เว็บไซต์