[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเมินผลและติดตามแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ
ข้อมูลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต


 
 • ระบบบริหารงานบุคคล Online
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 •   ip ของคุณ คือ 3.235.172.213
  ออนไลน์
  2 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  52 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  165 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  4359 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  2044 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  14889 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  121178 ip
  เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557

    
  โกฐเครื่องยาสมุนไพร
  โดย : ดร.สุ   เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562   


   ตำรับยาไทยที่มีโกฐต่างๆ

  โกฐ คือชื่อสมุนไพร มีหลายชนิดด้วยกันที่มีคำขึ้นต้น”โกฐ” และสรรพคุณ ของโกฐแต่ละชนิดก็แตกต่างกันเมื่อจะนำไปปรุงยาจะจัดเป็นกลุ่มๆ เพื่อเข้าตำรับยาดังนี้

  โกฐทั้ง 5
  โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา

  โกฐทั้ง7
  โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐก้านพร้าว โกฐกระดูก

  โกฐทั้ง9
  โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐก้านพร้าว โกฐกระดูก โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี

  โกฐพิเศษอีก 3 ชนิด
  โกฐกักกรา โกฐกะกลิ้ง และโกฐนํ้าเต้า

  สรรพคุณโกฐทั้ง5
  แก้ไข้เพื่อเสมหะ หืดไอ แก้โรคปอด โรคในปากคอ แก้ลมในกองธาตุ ชูกำลังบำรุงโลหิต

  สรรพคุณโกฐทั้ง7
  แก้ไข้จับ แก้ไข้เพื่อเสมะ หืดไอ แก้โรคปอด แก้โรคในปาก ชูกำลังบำรุงโลหิต แก้ลมในกองธาตุ แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบสะอึก

  สรรพคุณโกฐทั้ง9
  แก้ไข้จับ แก้ไข้เพื่อเสมหะ หืดไอ แก้โรคปอด แก้โรคในปาก ชูกำลังบำรุงโลหิต แก้ลมในกองธาตุ แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบสะอึก

  สรรพคุณโกฐพิเศษ 3ชนิด
  แก้โรคในปากในคอ ขับพยาธิ แก้พิษสัตว์กัดต่อย แก้ไข้ในกองอติสาร ขับลมในลำไส้ แก้หนองใน ขับระดูร้าย แก้ริดสีดวงทวาร

  ตัวอย่างตำรับยาสมุนที่มีส่วนผสมของโกฐ
  ยาหอมเทพจิตร, ยาหอมนวโกฐ, ยาหอมทิพโอสถ, ยาหอมอินทจักร, ยามันทธาตุ, 
  ยามหาจักรใหญ่, ยาประสะเปราะใหญ่, ยาวิสัมพยาใหญ่

  ข้อห้ามใช้
  ถึงแม้จะเป็นสมุนไพร ก็เป็นยาอย่างนึงดังนั้นยาจะมีคุณและโทษต่างๆกัน ผู้ป่วยบางกลุ่มควรหลีกเลี่ยงดังนี้
  คนแพ้เกสรดอกไม้ เพราะในยาหอมมีการใส่เกสรดอกไม้ด้วย
  ผู้ป่วยโรคตับ โรคไตไม่ควรใช้ยาหอมต่อเนื่อง
  ผู้ป่วยที่กำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกร็ดเลือดควรหลีกเลี่ยงเพราะยาหอมอาจทำปฎิกริยากับยาต้านการแข็งตัวของเกร็ดเลือด
  ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่ควรใช้ยาหอมบางตำรับ เช่นยาหอม นวโกฐ ยาหอมอินทจักร์  เข้าชม : 197

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์