[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเมินผลและติดตามแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานกิจการสภา
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
จดหมายข่าว


 
 • ระบบข้อมูลบุคลกร กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
 •   ip ของคุณ คือ 3.239.40.250
  ออนไลน์
  3 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  563 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  171 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  5455 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  5455 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  161186 ip
  เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557

    
  แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
  โดย : นายชวนมา อินกอง ผญ.บ.ม.13   เมื่อวันที่ : พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563   


   เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ
             เนื่องด้วย ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบ้านสะพานสาม หมู่ที่ 13 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ จำนวน 2 จุุด ซึ่งทำให้ประชาชนสัญจรไป-มาในเวลากลางคืนลำบากและเพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินของประชาชน จึงขอแจ้งให้ทางเทศบาลแก้ไขต่อไป
                              ขอเเสดงความนับถือ
                                   ชวนมา อินกอง
                               (นายชวนมา  อนกอง)
                                 ผู้ใหญ่บ้าน ม.13
   


  เข้าชม : 358


  ความคิดเห็นที่ 1
  ศุกร์ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 09:50:45
   เรียน  นายชวนมา  อินกอง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
           กองช่าง เทศบาลตำบลสร้างค้อ ได้จัดช่างไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ของกองช่าง  ทำการสำรวจและซ่อมแซมแก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.63
  โดย : admin    ไอพี : 110.77.238.225

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์