[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเมินผลและติดตามแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานกิจการสภา
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
จดหมายข่าว
เลือกตั้งเทศบาลตำบลสร้างค้อ 2564
https://www.facebook.com/media/set?vanity=sangkhoLGM&set=a.5258684234145633
โคกหนองนาโมเดล
https://www.facebook.com/sangkhoLGM/photos/pcb.4999015303445862/4998997056781020/
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
https://www.facebook.com/sangkhoLGM/photos/pcb.4961122303901829/4961119240568802/
โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าย้อมคราม ณ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตผ้าย้อมคราม ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
https://www.facebook.com/sangkhoLGM/photos/pcb.4961113203902739/4961109397236453/
วันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 ในวันที่ 11สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้อน
https://www.facebook.com/sangkhoLGM/photos/ms.c.eJxFlNmNRTEIQzsahR36b2x0jfD7PQJslsTaJK1Ns~_Op9Z8BVMuTtlQjGAAJgkJKM2LSQnJcCDblXUq~;~_EDMHBBFijKiHiLMCeyL6PwByMqcbDdkO062Z2sIU8YR4ZcyD8Z8TnakEKHvgKJ9Z3NjBlCnMg4Vp7FxjFD0RjiJ5qqoUvZFvCmC9cH2Z3up68XfW9n3A~;kBmz4
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
https://www.facebook.com/sangkhoLGM/photos/pcb.4925965714084155/4925965150750878/
โครงการแข่งเรือยาวประจำปี 2562
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
  ip ของคุณ คือ 35.153.166.111
ออนไลน์
2 ip
 ผู้เข้าชมวันนี้
19 ip
 ผู้เข้าชมเมื่อวาน
438 ip
 ผู้เข้าชมเดือนนี้
3771 ip
 ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
13676 ip
 ผู้เข้าชมปีนี้
138092 ip
 ผู้เข้าชมทั้งหมด
293823 ip
เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557


55 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
    บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร [ เข้าชม/Comment 19/0 ]
55 โคกหนองนาโมเดล
    โครงการพัฒนาตำบลตามบริบทการยกระดับและสังคมแบบบูรณาการ เทศบาลตำบลสร้างค้อ
55 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
    กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ วัดป่าชมภูพาน (ธ) ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร [ เข้าชม/Comment 56/0 ]
55 เทศบาลตำบลสร้างค้อ มอบถุงยังชีพ
    เทศบาลตำบลสร้างค้อ ส่งมอบถุงยังชีพ จำนวน 4 หมู่บ้าน [ เข้าชม/Comment 50/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  


 
ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ
     เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
[ เข้าชม/Comment 105/0 ]
ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ
     เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
[ เข้าชม/Comment 100/0 ]
วินัย คืออะไร รู้ไหมเธอจ๋า...
     วินัย คืออะไร รู้ไหมเธอจ๋า...
[ เข้าชม/Comment 468/0 ]
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด
     ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใด ๆ ที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
[ เข้าชม/Comment 383/0 ]
ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ
     เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[ เข้าชม/Comment 439/0 ]
ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ
     รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
[ เข้าชม/Comment 430/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลางจัดซื้อ รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 เดือน ม.ค.63 - มี.ค.63
ประกาศเรื่องขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์
ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ต.ค.๒๕๖๐-มี.ค.๒๕๖๑
รายงานสถิติการให้บริการ ประชาชนผู้มาติดต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  


ดูหนัง hd ดูหนังออนไลน์ ซับไทย ดูหนังออนไลน์ฟรี movie4k (อ่าน 4 / ตอบ 0 )
เคซีรี่ย์2022 ดูซีรี่ย์ออนไลน์ ดูหนังซับ ซีรี่ซับ ซีรี่ย์เกาหลี พากย์ไทย ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์ฮิต 2021 หนังซีรีส์ เว็บดูหนังฟรี หนังใหม่ชนโรง 2021 (อ่าน 8 / ตอบ 0 )
เคซีรี่ย์2022 ดูซีรี่ย์ออนไลน์ ดูหนังซับ ซีรี่ซับ ซีรี่ย์เกาหลี พากย์ไทย ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์ฮิต 2021 หนังซีรีส์ เว็บดูหนังฟรี หนังใหม่ชนโรง 2021 (อ่าน 5 / ตอบ 0 )
nungsubth ดูหนังซับ ดูหนัง เว็ปดูหนังออนไลน์ ซีรี่ย์ซับ หนังsub (อ่าน 5 / ตอบ 1 )
ดูหนังซับ ซีรี่ย์ซับ ได้ที่nung-sub.com (อ่าน 32 / ตอบ 0 )
เกมส์ง่ายๆ (อ่าน 40 / ตอบ 0 )
ดูหนังออนไลน์ i-MovieHD หนังใหม่ชนโรง 2021 ดูหนังเต็มเรื่อง (อ่าน 27 / ตอบ 0 )
เคซีรี่ย์2022 ดูซีรี่ย์ออนไลน์ ดูหนังซับ ซีรี่ซับ ซีรี่ย์เกาหลี พากย์ไทย ซีรี่ย์จีน ซีรี่ย์ฮิต 2021 หนังซีรีส์ เว็บดูหนังฟรี หนังใหม่ชนโรง 2021 (อ่าน 24 / ตอบ 0 )
ดูหนังออนไลน์ i-MovieHD หนังใหม่ชนโรง 2021 ดูหนังเต็มเรื่อง (อ่าน 20 / ตอบ 0 )
แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง (อ่าน 1765 / ตอบ 19 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายมีชัย ดีมะการ
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ
โทร 081-0500787
 
กิจการสภา


 
 • ระบบข้อมูลบุคลกร กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสร้างค้อ

 • << ธันวาคม 2564 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  https://www.thongthinlaws.com/
  ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย
  https://www.facebook.com/sangkhoLGM/
  Facebook เทศบาลตำบลสร้างค้อ
  http://sangkho.go.th/index.php?name=webboard
  Q&A
  http://sangkho.go.th/UserFiles/files/คู่มือสำหรับประชาชนสร้างค้อ.pdf
  คู่มือสำหรับประชาชนตำบลสร้างค้อ
  https://docs.google.com/forms/d/1L55CxZQnCnE7UWOBSFbOE3kZaCuZfFuEjor8icDcfDU/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3HwuZ-8lX2E6t6g_X-X4s3gjg3WZiIF986ABL2DmHNFoyRZ7rJNqdq0nw
  บริการจองคิว/นัดหมายออนไลน์

  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์