[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
https://web.facebook.com/pg/sangkhoLGM/photos/?tab=album&album_id=3057705780910167
วันปิยมหาราช 2562
https://www.facebook.com/pg/sangkhoLGM/photos/?tab=album&album_id=1926880977325992
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
https://www.facebook.com/pg/sangkhoLGM/photos/?tab=album&album_id=1845933438754080
งานสืบสานประเพณีของดีภูพาน ประจำปี 2560
https://www.facebook.com/pg/sangkhoLGM/photos/?tab=album&album_id=1687623774585048
เย็นทั่วหล้ามหาสงกานต์ "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ"
https://www.facebook.com/pg/sangkhoLGM/photos/?tab=album&album_id=1662475873766505
สร้างค้อเกมส์ 2560
https://www.facebook.com/sangkhoLGM/photos/?tab=album&album_id=1395706687110093
โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีน โดยเทศบาลตำบลสร้างค้อ
https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%AD-740709145943187/photos/?tab=album&album_id=1382586928422069
นายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อและคณะบริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อได้มามอบเสื้ออาเซียนและชุดกีฬาให้กับเด็กนักเรียน ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสร้างค้อ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1245201458827284.1073741843.740709145943187&type=3
วันเด็กแห่งชาติ 2559
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1227136353967128.1073741842.740709145943187&type=3
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1223928504287913.1073741841.740709145943187&type=3
วันพ่อแห่งชาติ 2558
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1217686961578734.1073741840.740709145943187&type=3
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำ 2558
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1213816085299155.1073741839.740709145943187&type=3&uploaded=114
โครการปั่นเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1202441926436571.1073741838.740709145943187&type=3
วันปิยะมหาราช 2558
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1200100466670717.1073741837.740709145943187&type=3
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1186262908054473.1073741836.740709145943187&type=3
กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1185003688180395.1073741835.740709145943187&type=1
โครงการสร้างซ่อมแซมบ้านประชาชนสร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน ประจำปี 2558
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1095554493791982.1073741834.740709145943187&type=3
กีฬาเทศบาลตำบลสร้างค้อ ประจำปี 2558
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.982664688414297.1073741833.740709145943187&type=3&uploaded=5
โครงการถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.915217361825697.1073741830.740709145943187&type=3&uploaded=295
โครงการสมานฉันท์ ณ เทศบาลตำบลสร้างค้อ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.910205312326902.1073741829.740709145943187&type=1
โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปี 57
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=853625641318203&set=a.853474377999996.1073741827.740709145943187&type=3&theater
เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=266697440167743&set=o.740709145943187&type=3&theater
มอบน้ำชา กาแฟ จุด ตรวจ 7 วัน อันตราย
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.853474377999996.1073741827.740709145943187&type=3
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลสร้างค้อ
Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์