[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน

 
 • ระบบข้อมูลบุคลกร กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
 •   ip ของคุณ คือ 3.233.242.204
  ออนไลน์
  10 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  232 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  549 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  7698 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  15369 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  100592 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  256323 ip
  เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557
    

    

  30 / ก.ค. / 2564 : แผนงานโครงการ
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  30 / ก.ค. / 2564 : แผนงานโครงการ
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
  25 / ส.ค. / 2563 : แผนงานโครงการ
  วินัย คืออะไร รู้ไหมเธอจ๋า...
  วินัย คืออะไร รู้ไหมเธอจ๋า...
  25 / ส.ค. / 2563 : แผนงานโครงการ
  ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด
  ยาเสพติด หมายถึง ยาหรือสารเคมี หรือวัตถุชนิดใด ๆ ที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
  8 / พ.ค. / 2563 : แผนงานโครงการ
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  16 / เม.ย. / 2563 : แผนงานโครงการ
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
  28 / ม.ค. / 2563 : แผนงานโครงการ
  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  17 / ก.ย. / 2562 : แผนงานโครงการ
  กฎบัตรการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลสร้างค้อ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประก
  25 / มิ.ย. / 2562 : แผนงานโครงการ
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย เทศบาลตำบลสร้างค้อ ปศุสัตว์อำเภอภูพาน ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร อาสาปสุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน
  12 / พ.ย. / 2561 : แผนงานโครงการ
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  12 / พ.ย. / 2561 : แผนงานโครงการ
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  12 / พ.ย. / 2561 : แผนงานโครงการ
  รายงานสถิติเรี่องร้องเรียนการทุจริต
  รายงานสถิติเรี่องร้องเรียนการทุจริต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสร้างค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  12 / พ.ย. / 2561 : แผนงานโครงการ
  คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
  คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
  26 / ก.ค. / 2561 : แผนงานโครงการ
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ตารางกำหนดวันเวลาในการรับชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563
  12 / ก.ค. / 2561 : แผนงานโครงการ
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ
  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 / ก.ค. / 2561 : แผนงานโครงการ
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียนให้แก่ประชาชนทราบ
  รายละเอียดขั้นตอนการเรียนทุกข์/ร้องเรียน และขั้นตอนปฏิบัติเมื่อรับเรื่องร้องเรียน
  15 / มี.ค. / 2561 : แผนงานโครงการ
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  8 / ธ.ค. / 2560 : แผนงานโครงการ
  รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป
  รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องทั่วไป และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้่างของเทศบาลตำบลสร้างค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  17 / พ.ย. / 2560 : แผนงานโครงการ
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  20 / ก.ค. / 2560 : แผนงานโครงการ
  รายงานการตรวจสอบการคลัง การบัญชี และพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  รายงานการตรวจสอบการคลัง การบัญชี และพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
  << 1 2 3 >>


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์