[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเมินผลและติดตามแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ
ข้อมูลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต


 
 • ระบบบริหารงานบุคคล Online
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 •   ip ของคุณ คือ 35.170.81.210
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  116 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  128 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1399 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  2434 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  24495 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  104203 ip
  เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557    

  16 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  9 / เม.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
  10 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ กำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ กำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
  14 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  29 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  15 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  8 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  13 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงไ่ก่พื้นบ้านสายพันธุ์ดี
  ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงไ่ก่พื้นบ้านสายพันธุ์ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  13 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560
  ในวันที่ 18 กันยายน 2560 โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560 ณ อุทยานแห่งชาติ (ห้วยตีนกิด) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  29 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานสืบสานประเพณีของดีภูพาน ประจำปี 2560
  งานสืบสานประเพณีของดีภูพาน ประจำปี 2560
  18 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  Songkran 2017
  เย็นทั่วหล้ามหาสงกานต์ "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ" 2560
  29 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สร่างค้อเกมส์ 2560
  สร่างค้อเกมส์ 2560
  10 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเขิญร่วมงานถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  ขอเขิญร่วมงานถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
  31 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช
  พิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช พสกนิกรชาวอำเภอภูพาน น้อมถวายพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ณ วัดภูน้อยเทพมงคล ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  31 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันปิยะมหาราช
  นายบุญเถิง สายสุรีย์ นายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยะมหาราช
  13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เทศบาลตำบลสร้างค้อ ออกควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านสร้างแก้ว หมู่ 5
  เทศบาลตำบลสร้างค้อ นำทีม ออกควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ 5 บ้านสร้างแก้ว
  8 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
  ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
  15 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  Local Performance Assessment 2016
  ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ - อปท.) ประจำปี 2559
  21 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันพ่อแห่งชาติ 2558
  วันพ่อแห่งชาติ 2558

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
  << 1 2 >>


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์