[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเมินผลและติดตามแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสร้างค้อ
ข้อมูลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต


 
 • ระบบบริหารงานบุคคล Online
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 •   ip ของคุณ คือ 54.87.61.215
  ออนไลน์
  1 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  92 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  45 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  1450 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  1442 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  7710 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  87418 ip
  เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557    

  11 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันเด็กแห่งชาติ 2559
  วันเด็กแห่งชาติ 2559
  9 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2560
  30 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำ 2558
  งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำ 2558
  30 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
  18 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการปั่นเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก
  โครงการปั่นเพื่อน้อง ของขวัญเพื่อโลก
  11 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานสืบสานประเพณีของดีอำเภอภูพาน 2558
  งานสืบสานประเพณีของดีอำเภอภูพาน 2558
  26 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  วันปิยะมหาราช
  นายบุญเถิง สายสุรีย์ นายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในวันปิยะมหาราช
  21 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"
  วันที่ 21 ต.ค.58 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี บ้านสร้างค้อ หมู่ 12 ต.สร้างค้อ อ.
  23 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
  กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม แก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสร้างค้อ และพนังงานส่วนตำบลสร้างค้อ วันที่ 22 กันยายน 2558
  20 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการสร้างซ่อมแซมบ้านประชาชนสร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน ประจำปี 2558
  โครงการสร้างซ่อมแซมบ้านประชาชนสร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน ประจำปี 2558 ซึ่งผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ คือ นางเลาแก้ว ยะสะสี บ้านเลขที่ 154 ม.9 บ.ภูพานทอง ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
  7 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กำหนดการยื่นภาษาประจำปี 2557
  เทศบาลตำบลสร้างคอ กำหนดการยื่นภาษาประจำปี 2558 ตามวันเวลาที่กำหนด
  6 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  กีฬาเทศบาลตำบลสร้างค้อ 2558
  กีฬาเทศบาลตำบลสร้างค้อ 2558
  4 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
  โครงการถ่ายทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2557 ณ เทศบาลตำบลสร้างค้อ
  15 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการจัดเวทีปรองดองสมานฉันท์
  เทศบาลตำบลสร้างค้อ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จัดโครงการจัดเวทีปรองดองสมานฉันท์ ณ พื้นที่ ตำบลสร้างค้อ
  9 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปี 57
  โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปี 57 เทศบาลตำบลสร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
  10 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
  งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลสร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
  6 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ไฟไหม้บ้านที่ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
  ไฟไหม้บ้านที่ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
  24 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เมื่อวันที่ 10 เม.ย.57 ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอภูพาน
  เมื่อวันที่ 10 เม.ย.57 ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอภูพาน
  30 / ต.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เมื่อวันที่ 10 เม.ย.57 ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอภูพาน
  เมื่อวันที่ 10 เม.ย.57 ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอภูพาน ร้อยโท ปรินชัย สอนซื่อ เป็นประธานในงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลสร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
  << 1 2 >>


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์