[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พรส)
วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
พันธกิจ ( Mission )
ลักษณะภูมิประเทศ ประชากรเทศบาลตำบลสร้างค้อ
การติดต่อหน่วยงาน / ข้อมูลทั่วไป / สถานที่ตั้ง
รายงานผลการปฎิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ
จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ประวัติความเป็นมา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan)
ภารกิจอำนาจหน้าที่
Knowledge Management
โครงสร้างหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่างๆ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลสร้างค้อ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประเมินผลและติดตามแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งานกิจการสภา
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
จดหมายข่าว
เลือกตั้งเทศบาลตำบลสร้างค้อ 2564


 
 • ระบบข้อมูลบุคลกร กรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สกลนครไกด์
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • อบจ.สกลนคร
 • จังหวัดสกลนคร
 • มาตรฐานการให้บริการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
 • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ตำบลสร้างค้อ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลสร้างค้อ
 •   ip ของคุณ คือ 3.233.242.204
  ออนไลน์
  4 ip
   ผู้เข้าชมวันนี้
  116 ip
   ผู้เข้าชมเมื่อวาน
  549 ip
   ผู้เข้าชมเดือนนี้
  7582 ip
   ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
  15369 ip
   ผู้เข้าชมปีนี้
  100476 ip
   ผู้เข้าชมทั้งหมด
  256207 ip
  เริ่มนับ 1 กรกฎาคม 2557
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  เหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างค้อ

  พุธ ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2564

   เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 22.00 น.ได้เกิดเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างค้อ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัยประจำของราษฎร 4 หมู่บ้านได้แก่ บ้านต้อน หมู่ที่ 3 บ้านโนนหัวช้างหมู่ที่ 8 บ้านไทรทอง หมู่ที่ 17 และบ้านอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 21 นายมีชัย ดีมะการ นายกเทศมนตรีตำบลสร้างค้อ พร้อมคณะผู้บริหารได้มอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินวาตภัย  เพิ่มเติม

     เข้าชม : 2


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        เหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(วาตภัย)ในเขตพื้นที่ตำบลสร้างค้อ 15 / ก.ย. / 2564
        โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 25 / ส.ค. / 2564
        ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21 / 2564 7 / มิ.ย. / 2564
        ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 20 / 2564 7 / มิ.ย. / 2564
        ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19 / 2564 7 / มิ.ย. / 2564


  Copyright © 2014 All Rights Reserved By : http://www.sangkho.go.th | Power by : inwbong™
  สำนักงานเทศบาลตำบลสร้างค้อ
  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310 โทร/โทรสาร. 042-090212
  เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์